Kategorie
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti O&T SLOVAKIA s.r.o. pro Waragod.cz

O&T  SLOVAKIA s.r.o.
Bratislavská 2640/9, 94901 Nitra, se sídlem SR
IČO: 47056827
DIČ: 2023745174
IČ DPH: SK2023745174
Okr. soud NR, oddíl SRO. Vl. č .: 34030/N
Bankovní spojení:
Fio banka, a.s.
2201069855 / 2010
 
Orgán Dozoru:
Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Nitriansky kraj
Staniční 9, 94901 Nitra
Tel: 037/7720001, Fax: 037/7720024
 

Nakupování zboží na našich internetových stránkách mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel.

Objednávka

 1. Spotřebitel objednává výrobky a služby prodávajícího prostřednictvím obchodního systému na www.waragod.cz písemnou formou: e-mailem (včetně objednávky přes e-shop), poštou. Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb ve znění pozdějších předpisů chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.
   
 2. Při každé objednávce musí spotřebitel uvést jméno a příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo a e-mail; fyzická a právnická osoba podnikatel i IČO, DIČ, DIČ, název zboží, popis zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, (objednávka prostřednictvím e-shopu tyto podmínky splňuje automaticky). Tyto údaje budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 428/2002 Sb použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží).
   
 3. Po obdržení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem. Nejpozději do 24 hodin (v pracovní dny) se prodávající zkontaktuje se spotřebitelem. Ověří objednávku, způsob dopravy a oznámí možnou dodací dobu, nebo termín odběru, konečnou cenu a způsob úhrady. Od tohoto termínu je objednávka pro spotřebitele závazná.
   
 4. Spotřebitel má právo stornovat objednávku na základě dohody obou stran a to co nejdříve, aby objednávka nebyla vyexpedována. Objednávku lze stornovat pouze písemnou formou (e-mailem) nebo telefonicky. Potvrzení stornování oznámí prodávající spotřebiteli také výlučně písemnou formou (e-mailem) nebo telefonicky. Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelný dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky.
   
 5. Při kladném vyřízení objednávky se zboží zabalí do odpovídajícího balíku a odešle na uvedenou dodací adresu kupujícího. Doklad o zaplacení zboží (v tomto případě faktura ) přijde kupujícímu
  v elektronické podobě a to formou  e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou při objednávání zboží.
  Je proto velmi důležité správně uvést e-mailovou adresu v objednávce a také dávat pozor na to, zda schránku mailů nemáte plnou. V tom případě je možné, že vám faktura na mail nepřišla a ihned se musíte obrátit na prodejce, popřípadě uvolnit schránku.
  Daňový doklad v elektronické formě je, podle Zákona o účetnictví c. 431/2002 Sb ze dne 18. června 2002, § 32 "Preukazateľnťosť účetního záznamu", pravomocným daňovým dokladem. Faktura je podle § 33 "Přenos účetního záznamu" zajištěna v PDF souboru proti úpravám, možné je však tento dokument vytisknout ve vysoké kvalitě.

   
 6. Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@armymarket.sk), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Sb Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 zákona 391/2015 Sb 
  Seznam subjektů ARS je možné najít na stránkách Ministerstva hospodářství SR  www.mhsr.sk

   
 7. Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
   
 8. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení mimosoudního řešení sporů maximálně do výše 5 EUR s DPH.

 

Dodací lhůty

 1. Dodací lhůty jsou pro druhy produktů různé. Termín dodávky nebo odběru zboží bude vždy oznámen spotřebiteli při ověřování objednávky.
   
 2. Obecně je termín dodávky nebo odběru zboží od 1 do 2 dnů od ověření objednávky.
   
 3. Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou skladem, a nejsou k dispozici ani u výrobců a dovozců může být dodací lhůta delší. V tomto případě Vás prodávající bude kontaktovat buď e-mailem nebo telefonicky a seznámí Vás se situací.

 

Cena, platební podmínky a přepravní

 1. Všechny ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod., které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.
   
 2. Spotřebitel hradí platbu v hotovosti, dobírkou, převodem / vkladem na účet prodávajícího nebo platbou platební kartou - přes platební brány.
   
 3. Při předávání produktu platí spotřebitel cenu za produkt + dopravní a případně cenu dobírky.
   
 4. Způsob dopravy si volí spotřebitel sám přes formulář objednávky v e-shopu nebo při jiném způsobu komunikace. Spotřebitel si může zvolit způsob dopravy, a to:
  a) vlastní dopravou,
  b) kurýrní společností.

   
 5. Výše nákladů na dopravu bude vždy oznámena spotřebiteli při ověřování objednávky, případně prodávající doporučí spotřebiteli levnější variantu dopravy.

 

Přebírání zboží

 1. Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené na objednávce.
   
 2. Při přebírání produktu je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, spotřebitel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.
   
 3. Spotřebitel nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na spotřebitele, který má produkt v držení, má spotřebitel všechny povinnosti uschovatele věci a je povinen produkty a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako produkt prodávajícího.
   
 4. Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na spotřebitele.
   
 5. Nebezpečí škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí spotřebitelem nebo jeho zmocněncem.

 

Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel má právo stornovat objednávku na základě dohody obou stran a to co nejdříve, aby objednávka nebyla vyexpedována. Objednávku lze stornovat pouze písemnou formou (e-mailem) nebo telefonicky. Potvrzení stornování oznámí prodávající spotřebiteli také výlučně písemnou formou (e-mailem) nebo telefonicky.
   
 2. Spotřebitel podle zákona (102/2014 Zz- Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku) je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, spotřebitele a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu s produktem do sídla prodávajícího na náklady a odpovědnost spotřebitele. Náklady na vrácení produktu nese spotřebitel.

  Produkt nesmí být poškozen, používán, musí být v původním obalu a spolu s produktem musí spotřebitel odevzdat všechny dokumenty týkající se předmětného produktu (návod k obsluze, záruční list, doklad o nabytí apod.), Které obdržel při jeho koupi. Spotřebitel souhlasí a bere na vědomí, že písemnou formou se v tomto případě rozumí listina o odstoupení od kupní smlouvy podepsána spotřebitelům.

  Produkt se nevrací na dobírku. Takto zaslaný produkt se nepřijímá a vrací zpět.

   
 3. Při dodržení výše uvedených povinností spotřebitele, prodávající převezme zboží zpět a do 14 dnů ode dne odstoupení smlouvy cenu zaplacenou za produkt nebo za službu nebo zálohu, který spotřebitel uhradil za produkt nebo službu vrátí spotřebiteli předem dohodnutým způsobem zpět.
   
 4. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku zejména v následujících případech:
  a) pokud jde o smlouvu, jejíž součástí je i poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

   
 5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část jestliže:
  a) produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět
  b) změnila se cena dodavatele produktu
  c) vystavena cena produktu byla chybná

 

Záruka a servis, vrácení nebo výměna zboží:

 1. Konkrétní záruční a servisní podmínky jsou uvedeny v příslušných záručních listech vybraných produktů, které spotřebitel obdrží při koupi produktu.
   
 2. Obecně, pokud v záručních listech není uvedeno jinak, je záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv stanovena na minimálně 24 měsíců nebo shora ohraničená datem spotřeby produktu. Spotřebitelům je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupený a zaplacený u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen doručit (pokud to charakter produktu umožňuje - zastavěný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně manuálů, záručního listu, faktury nebo jiného dokladu o zaplacení produktu prodávajícímu. Při uplatnění reklamace se spotřebitel řídí pokyny uvedenými v záručním listě.
   
 3. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, neodbornou montáží, nedodržením příslušných norem ze strany spotřebitele nebo osoby, která spotřebiteli montáž prováděla, nebo pokud byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením.
   
 4. V případě uplatňování reklamace se doporučuje spotřebiteli telefonicky oznámit prodávajícímu, že daný produkt vykazuje chybu a jakým způsobem se projevila. Na základě těchto informací se doporučí spotřebiteli další postup při vyřizování reklamace.

 

Poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby, práva kupujícího:

§ 622

 1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
   
 2. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.
   
 3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

§ 623

 1. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
   
 2. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze